Måttanvisningar för skorstenbeslag och stosar.
Taklutning anges i grader eller enligt måttskiss nere till höger.
OBS kom ihåg att ange färg eller särskilda önskemål i övriga medelanden.
 
skorsnock.jpg skorstsida.jpg
Skorstensalternativ 1 Skorstensalternativ 2
rundskorst.jpg uppmatt.jpgtaklut.jpg
Skorstensalternativ 3 Centrumlinjen på bild till höger är taknockens centrum

Mått angivet i mm .

Skorstensalternativ

a:

b:

c:

d:

e:

f:

h:

Namn Adress
Telefon: E-Post adr